آنچه که گذشت مهمترین عناوین خبری در سال 1382 کشف هاله ستاره ای در اطراف ابر ماژلانی بزرگ


کشف هاله ستاره ای در اطراف ابر ماژلانی بزرگ

با کشف هاله ستاره ای در اطراف ابر ماژلانی بزرگ(LMC)،شجره نامه کهکشان راه شیری و قمر کهکشانی آن بسیار به یکدیگر نزدیک شده اند.

ستاره شناسان شواهد جدیدی یافته اند که نشان می دهد تاریخ تکامل "ابر ماژلانی بزرگ"(LMC) بسیار شبیه به کهکشان راه شیری است.این ابر،یکی از کهکشانهای اقماری است که بدور کهکشان راه شیری می گردد. 

یک گروه بین المللی از ستاره شناسان در ژانویه 2003(دی-بهمن  1381)با استفاده از تلسکوپ VLT(تلسکوپ بسیار بزرگ) متعلق به رصدخانه جنوبی اروپا(ESO) در شیلی،شواهدی دال بر وجود یک هاله ستاره ای قدیمی در اطراف "ابر ماژلانی بزرگ"(LMC) یافته است.این هاله ستاره ای،شبیه هاله ستاره ای است که قبلا در اطراف کهکشان را شیری کشف شده بود.

هاله کروی اطراف کهکشان راه شیری،شامل ستارگان کهن سال و غول پیکری مانند ستارگان RR Lyrae است.ستارگان موسوم به RR Lyrae،از نوع متغیر تپش کننده هستند و اغلب در خوشه های کروی و هاله های کهکشانی دیده می شوند.بنابراین از این ستارگان می توان بعنوان ستارگان معیار برای بررسی وجود هاله در اطراف ابر ماژلانی بزرگ استفاده کرد. 

ستاره شناسان با بررسی بیش از 8000 ستارهRR Lyrae  در ناحیه ای به مساحت 10 درجه مربع،موفق شدند 43 ستاره منفرد از نوع RR Lyrae را در ابر ماژلانی بزرگ کشف کنند.

"کم کوک" عضو تیم تحقیق از آزمایشگاه ملی لارنس لیورمور در کالیفرنیا،کاشف اصلی ستارگان RR Lyrae در ابر ماژلانی بزرگ(LMC)است.به گفته وی،با استفاده از این نوع ستارگان،به آسانی می توان مناطق ستاره ای پیر و کم آهن را شناسایی کرد.   

محققان با مطالعه حرکتهای تصادفی و سریع این ستارگان نمونه،توانستند وجود یک هاله ستاره ای کهن سال را در ابر ماژلانی بزرگ(LMC) به اثبات برسانند.این کشف نشان می دهد LMC و کهکشانهای کوچکتر مشابه آن،دارای هاله ستاره ای مشابه هاله کهکشان راه شیری هستند و بنابراین،تاریخ شکل گیری آنها بسیار شبیه تاریخ تکامل راه شیری است.

 

مشروح نتایج بدست آمده توسط این تیم تحقیقاتی در شماره 12 سپتامبر(22 شهریور) مجله Science امده است.

منبع خبر : ww.astronomy.com