آنچه که گذشت مهمترین عناوین خبری در سال 1382 پرتاب نخستین ماه نورد اروپایی


پرتاب نخستین ماه نورد اروپایی

ماه نورد اسمارت یک که بوسیله موشک آريان پرتاب شد با موفقيت در مسير مورد نظر به سوی ماه قرار گرفت.

حدود يک ساعت پس از پرتاب موشک حامل اين ماه نورد از يک پايگاه فضايی در گويان فرانسه، گزارش شد که موشک آريان توانسته است آن را با موفقيت در مسير مورد نظر به سوی ماه قرار دهد.ماه نورد اسمارت 1 نوع جديدی از سيستم حرکتی را برای پيمودن مسير خود به سوی ماه به کار می گيرد و پس از رسيدن به اين کره در سال 2005 ميلادی، ماموريت خود شامل نقشه برداری از سطح ماه را آغاز خواهد کرد

بخشی از ماموريت اسمارت 1 جستجو برای يافتن آثار وجود آب در سطح ماه و بررسی ترکيب شيميايی مواد موجود در اين کره است .پرتاب اسمارت 1 - که نام اصلی آن ماموريت کوچک برای تحقيقات و فن آوری پيشرفته است - نخستين تلاش اروپا برای ورود به ماموريت در کره ماه بدون کمک ساير کشورهای دارای فن آوری در اين زمينه تلقی می شود هزينه ساخت و پرتاب اين ماه نورد به 110 ميليون يورو بالغ شده است که به گفته کارشناسان هزينه هنگفتی برای اجرای اين نوع ماموريت ها نيست

 

سيستم حرکتی اين ماه نورد بر اساس استفاده از نيروی برق حاصل از نور خورشيد طراحی شده و در نوع خود يک نوآوری عمده فنی تلقی می شود در اين سيستم، خروج اتم های گزنون با بار الکتريکی - يا يون - باعث حرکت ماه نورد در فضا می شود موشک آريان حامل اسمارت 1 همزمان دو ماهواره ديگر را نيز در مدار زمين قرار داد.

منبع خبر www.bbc.co.uk  :