آنچه که گذشت مهمترین عناوین خبری در سال 1382 کشف ستاره همدمی که بدور ستاره "اپسیلون ایندی B" می گردد.


کشف ستاره همدمی که بدور ستاره "اپسیلون ایندی B" می گردد.

ستاره شناسان آلمانی سال گذشته موفق به کشف نزدیکترین کوتوله قهوه ای به زمین شده بودند.در آن هنگام،این کوتوله قهوه ای کم نور که بدور ستاره "اپسیلون ایندی" می گردد،"اپسیلون ایندی B" نام گرفت ولی ستاره شناسان هرگز تصور نمی کردند که این کوتوله قهوه ای،خود دارای همدمی کوچکتر و کم نورتر باشد.

  اخیرا گروهی به سرپرستی گوردون واکر ستاره شناس دانشگاه بریتیش کلمبیای کانادا،موفق به کشف ستاره ای کوچکتر و کم نور،از نوع کوتوله قهوه ای شده اند که بدور ستاره "اپسیلون ایندی B" می گردد.به گفته واکر،منظومه ستاره ای اپسیلون ایندی بسیار جالب تر از آن چیزی است که قبلا تصور می شد.

  این کشف هنگامی صورت گرفت که واکر و همکارانش در ماه آگوست سال جاری با استفاده از تلسکوپ 8 متری جنوبی جمینی در شیلی مشغول جستجوی سیاره در اطراف ستاره اپسیلون ایندی بودند.

  "اپسیلون ایندی" ستاره ای شبیه خورشید ولی سردتر از آن است،در فاصله کمتر از 12 سال نوری زمین قرار گرفته،پنجمین ستاره پرنور در آسمان شب ساکنان نیمکره جنوبی زمین است،در صورت فلکی ایندوس قرار دارد و از ماه ژوئن تا دسامبر با چشم غیر مسلح قابل رویت است.

  ستاره اپسیلون ایندی به همراه دو ستاره اپسیلون ایندی Ba و اپسیلون ایندی Bb،یک منظومه ستاره ای سه گانه را تشکیل می دهند که به همراه یکدیگر در صفحه آسمان حرکت می کنند.

 

  هر دو کوتوله قهوه ای منظومه ستاره ای "اپسیلون ایندی"،از کوتوله های نوعT  هستند؛اندازه آنها مانند سیاره مشتری است ولی جرم بسیار بیشتری نسبت به آن دارند.

  بنابر تخمین ستاره شناسان،دومین کوتوله قهوه ای کشف شده در منظومه اپسیلون ایندی(اپسیلون ایندی Bb)،32 برابر مشتری جرم دارد و دمای سطحی آن 1500 درجه سانتی گراد است.

منبع خبر  www.astronomy.com :