آنچه که گذشت مهمترین عناوین خبری در سال 1382 کشف سیاهچاله ای عجیب در کهکشان راه شیری


کشف سیاهچاله ای عجیب در کهکشان راه شیری

گروهی از اخترشناسان با استفاده از تلسکوپ فضایی پرتو گاما و پرتو ایکس آژانس فضایی اروپا(اسا)،موفق به کشف سیاهچاله ای عجیب در کهکشان راه شیری شدند.

ستاره شناسان با استفاده از تلسکوپ پرتو گامای "INTEGRAL" و تلسکوپ پرتو ایکس "XMM-Newton" موفق به کشف سیاهچاله ای عجیب در کهکشان راه شیری شدند.

به عقیده محققان،این سیاهچاله از گازهای خارج شده از یک ستاره همدم و پرجرم که در نزدیکی آن قرار دارد تغذیه می کند.اگرچه قبلا نیز حدود 300 سیاهچاله کشف شده بود که گازهای ستاره همدم خود را می مکیدند،ولی این سیاهچاله دارای ویژگی هایی است که آن را از بقیه متمایز می کند.

هنگامی که این سیاهچاله،گازهای ستاره همدم خود را می بلعد،حباب گازی سردی در اطراف آن شکل می گیرد که بسیار چگال و عجیب بنظر می رسد.این حباب گازی،بخش زیادی از انرژی منتشر شده از گازهای در حال سقوط به سمت سیاهچاله را در خود حبس می کند و به همین دلیل،تا پیش از این،ماهیت حقیقی این منظومه در هاله ای از ابهام قرار گرفته بود.

این سیاهچاله نخستین بار در ژانویه 2003 توسط تلسکوپ فضایی پرتو گامای "INTEGRAL"،متعلق به آژانس فضایی اروپا،ثبت گردید.اگر چه اخترشناسان در آن هنگام مطمئن بودند که این سیاهچاله در داخل کهکشان راه شیری قرار دارد ولی ماهیت واقعی این منبع پرانرژی برای آنها نامعلوم بود. برای حل این مساله،گروهی از اخترفیزیکدانان اروپایی با استفاده از تلسکوپ فضایی "XMM-Newton" که در طیف پرتو ایکس کار می کند،این منبع پرانرژی را مورد مطالعه قرار دادند و سرانجام توانستند پوسته ای از ماده چگال(با اندازه ای معادل قطر مدار زمین بدور خورشید)کشف کنند که این منبع عجیب را در خود جا داده بود.

به گفته "رونالد والتر" سرپرست گروه تحقیقاتی از "مرکز داده های علوم اینتگرال" در سوئیس،تنها فوتونهای بسیار پرانرژی می توانند از این حباب گازی خارج شوند به همین دلیل،این سیاهچاله در هیچ یک از بررسی هایی که قبلا در انرژی های پایین انجام شده و نیز در مطالعاتی که توسط تلسکوپهای پرتو گاما با حساسیت کمتر از تلسکوپ "INTEGRAL" صورت گرفته بود،هرگز مورد شناسایی قرار نگرفته بود.

اخترشناسان امیدوارند بتوانند با استفاده از تلسکوپ پرتو گامای "INTEGRAL" و تلسکوپ پرتو ایکس "XMM-Newton"،سیاهچاله های احتمالی دیگری که از دید ما پنهان هستند را کشف کنند.مشروح یافته های این گروه تحقیقاتی در شماره نوامبر مجله       "Astronomy and Astrophysics" منتشر خواهد شد.