آنچه که گذشت مهمترین عناوین خبری در سال 1382 تهیه دقیقترین نقشه سه بعدی عالم


تهیه دقیقترین نقشه سه بعدی عالم

کیهان شناسان موفق به تهیه دقیق ترین نقشه سه بعدی از عالم شده اند که بر اساس آن،95 درصد جهان را ماده و انرژی تاریک و تنها 5 درصد را ماده معمولی ساخته شده از اتم تشکیل می دهد.

یک گروه بین المللی از ستاره شناسان موفق به تهیه دقیق ترین نقشه کیهان شده است.در این نقشه،موقعیت کهکشانها تا فاصله دو میلیارد سال نوری از زمین مشخص است.

گروهی به سرپرستی "ماکس تگمارک" از دانشگاه پنسیلوانیا با استفاده از تلسکوپ 2.5 متری SDSS واقع در ایالت نیومکزیکوی آمریکا،الگوی توزیع کهکشانها و ماده تاریک مربوط به آنها را در مقیاس بزرگ به دقت اندازه گیری کردند.

 

p15 

تلسکوپ 2.5 متری SDSS در ایالت نیومکزیکوی آمریکا
::  SDSS  ::

این گروه با مشخص کردن مختصات سه بعدی 205443 کهکشان که در 6 درصد آسمان پخش شده بودند،دقیقترین الگوی گرانشی توزیع کهکشانها در عالم را بدست آورد.با اینکه چگالی توزیع کهکشانها در مقیاس میلیون سال نوری در این نقشه،بطور موضعی تغییر می کند ولی در مقیاس های بزرگتر،جهان دارای تصویری یکنواخت است.

بر اساس نتایج بدست آمده،25 درصد جهان را ماده تاریک، 70درصد آن را انرژی تاریک و تنها 5 درصد را ماده و انرژی معمولی که از اتم ساخته شده است تشکیل می دهد!

p16

 

بر اساس دقیقترین نقشه سه بعدی بدست آمده از عالم،

95 درصد جهان را ماده و انرژی تاریک تشکیل می دهد!
::  SDSS  ::

این اعداد با پیش بینی های نظری قبلی و نیز یافته های تجربی طرح موسوم به WMAP که اوایل سال جاری میلادی بدست آمد کاملا مطابقت دارند.در تصاویر گرفته شده توسط گروه WMAP،تابش زمینه ریزموج کیهانی که پس از انفجار بزرگ در جهان پخش شد اندازه گیری شد.کیهانشناسان با ترکیب نتایج طرح WMAP و اندازه گیری هایی که اخیرا به کمک تلسکوپ SDSS صورت گرفت،می توانند مقادیر دقیق تری را برای پارامترهای مربوط به سن،ساختار و انبساط جهان بدست آورند.

نتایج تفصیلی این طرح تحقیقاتی،بصورت دو مقاله جداگانه در مجله Astrophysical Journal  و  Physical Review D متشر شد.