گزارش ها گزارش های نجوم گزارش روز جهانی نجوم در امیدیه


گزارش روز جهانی نجوم در امیدیه

مراسم روز جهانی ستاره شناسی با حضور 120 نفر از مسئولین انجمن ستاره شناسی  امیدیه و کانون فرهنگی تربیتی رضوان و عموم شهروندان در تاریخ 11/2/88 رأس ساعت  20:30 با همکاری مسئولین محترم  شهرستان در محل پارک دانشجو امیدیه برگزار گردید . در این مراسم علاوه بر نمایشگاهی از فعالیت های اعضای انجمن به رصد ماه ، سیاره ی زحل و صورت های فلکی آسمان اردبهشت ، پرداخته شد.

 

 
روز جهانی ستاره شناسی ـ امیدیه _ 11 اردیبهشت 1388
 
روز جهانی ستاره شناسی ـ امیدیه _ 11 اردیبهشت 1388
 
روز جهانی ستاره شناسی ـ امیدیه _ 11 اردیبهشت 1388
نگارش یافته توسط خسرو جعفری زاده