فیلم و انیمیشن سفر به ماه سفر به ماه: سفر اکنون آغاز می شود


سفر به ماه: سفر اکنون آغاز می شود

فضانورد آپولو: «اینجا را ترک می کنیم همانطور که بر خواهیم گشت و خدا منتظر بازگشت ماست...».

مرکز کنترل ماموریت: «3.... 2.... 1....»

(صدی واقی بلند شدن)

مرکز کنترل ماموریت: « 5 نوتیکال مایل»

(نوتیکال: واحد اندازه گیری فاصله در دریا ست و هر نوتیکال برابر با 852/1 متر است) { مترجم }


 

برای دانلود ویدئو اینجا کلیک کنید

منبع: www.noojum.com

ترجمه شده از سایت رسمی ناسا توسط نعیمه موحدی