پنج نکته درباره LRO

اگر تاکنون چیزی درباره مدارگرد اکتشافی ماه  یا LRO  نشنیده اید، در اینجا به پنج نکته در مورد آن اشاره شده است که بهتر است بدانید:

LRO   در مسیر بازگشت به ماه ناسا را راهنمایی می کند.

• هدف اولیه LRO  هدایت تحقیقات آماده سازی برای کاوش های آتی در ماه می باشد. به ویژه اینکه LRO مکان های مناسب برای فرود بر روی ماه را جستجو خواهد کرد و همچنین منابع بالقوه ای که احتملاً آب به صورت یخ در آنها یافت خواهد شد و محیط هایی که برای طولانی مدت تحت تاثیر تشعشعات قمری واقع شده اند را شناسایی خواهد کرد. LRO علاوه بر عملیات اکتشافی اش، داده های علمی بسیار با ارزشی را به ما خواهد داد که کمک بزرگی در درک بهتر توپوگرافی (شناسایی پستی و بلندی ها) و ترکیبات ماه خواهد بود.

• تجهیزات همراه LRO شامل هفت وسیله علمی است که محصول مشترکی از ملل مختلف می باشد. از جمله وسیله ای که با همکاری انستیتو تحقیقات فضایی مسکو ساخته شده، این دستگاه تصویربرداری های قمری، توپوگرافی، درجه حرارت و موارد دیگری را برای ما تهیه خواهد نمود.

• همره با پرتاب LRO، "ماهواره ردیاب و بازدید دهانه های آتشفشان مانند قمری" یا LCROSS نیز پرتاب خواهد شد. یک عملیات مشترک که با فرستادن راکت مرحله ای به داخل اعماق همیشه تاریک دهانه های آتشفشان مانند قطبی ماه به جستجوی آب خواهد پرداخت. در اثر فرود LCROSS بر سطح ماه و فشار وارده، غبار و ذرات خاک به هوا بلند می شود. LCROSS به درون این غبار پرواز خواهد کرد و قبل از فرود ذرات به سطح ماه خصوصیات و ترکیبات آن ها را اندازه گیری خواهد نمود.

• در پاسخ به وب سایت " نام خود را به ماه بفرستید" (Send Your Name to the Moon) وابسته به LRO، این فضا پیما یک میکروچیپ حاوی تقریباً 6/1 میلیون نام را با خود حمل خواهد نمود. این اسامی توسط عموم مردم به این سایت ارسال شده است.

 

منبع : www.noojum.com 

ترجمه نعیمه موحدی از سایت رسمی ناسا