اخبار برگزیده عناوین برگزیده خبری برنامه پرتاب فضاپیما های LRO/LCROSS


برنامه پرتاب فضاپیما های LRO/LCROSS

تیم های عملیاتی و پرتاب LRO  و LCROSS روز چهارشنبه در فلوریدا به منظور FRR یا "مرور آمادگی پرواز" یکدیگر را ملاقات کردند. آنها اعلام نمودند در این زمان هیچ مشکی در رابطه با پرتاب وجود ندارد. بازدید نهایی در صفحه پرتاب درحال اجراست و فعالیت های شمارش معکوس برای شروع تمرین با لباس برای پنج شنبه برنامه ریزی شده است.

 برنامه LRR یا "مرور آمادگی پرتاب"  برای روز دوشنبه ساعت 9 صبح به وقت شرقی تدوین شده است. کنفرانس خبری قبل از پرتاب نیز بعد از LRR در ساعت 1 عصر به وقت شرقی خواهد بود و به صورت زنده از مرکز فضایی کندی، از تلوزیون ناسا پخش خواهد شد.

 


پرتاب برای 17 ژوئن ساعت 3:51 عصر به وقت شرقی برنامه ریزی شده است. بنابراین  دو پرتاب یکی در ساعت 4:01 عصر و دیگر در ساعت 4:11 عصر خواهیم داشت.

 

مرور کلی عملیات:

هر دو وسیله همراه با راکت Atlas v و به مقصد ماه پرتاب خواهند شد. همچنین از روش های مختلفی برای مطالعه محیط ماه استفاده خواهند نمود. LRO به مدار اطراف ماه خواهد رفت و با متمرکز کردن تجهیزات خود بر روی ماه خود را برای مطالعه آن آماده می سازد. این فضاپیما همچنین به جستجوی مناطق بالقوه و مناسب فرود فضانوردان خواهد پرداخت. از سوی دیگر LCROSS نیز در دهانه های آتشفشان مانند همیشه تاریک واقع در دو قطب ماهبه دنبال شواهدی از وجود آب خواهد گشت. LCROSS خود در طول مطالعه برخوردهایی با سطح ماه خواهد داشت.

 

 

 

منبع : www.Noojum.com 

ترجمه نعیمه موحدی از سایت رسمی ناسا