اخبار برگزیده عناوین برگزیده خبری موفقیت HIFI جوینده آب هرشل در اولین تلاش خود


موفقیت HIFI جوینده آب هرشل در اولین تلاش خود

دانشمندان در 22 ژوئن با استفاده از HIFI (دستگاه هترودین مادون قرمز هرشیل) در شکل گیری ستاره DR21 به جستجوی گازهای مولکولی گرم حرارت دیده توسط ستارگان حجیم تازه متولد شده پرداختند. HIFI  از طریق دو روش رصدهای متفاوت، داده های بسیار جالبی با درستی و صحت بی سابقه درباره ترکیب این نواحی به دست آورده. این دستگاه با فوکوس بر روی طول موج های خاص، و آشکارسازی خطوط طیفی متفاوت، اطلاعات بی نقصی از اتم ها و مولکول ها و حتی وضعیت  فیزیکی جسم مورد نظر را نشان می دهد.

 

 تمام اینها باعث می شود تا HIFI به عنوان ابزار قدرتمندی برای مطالعه نقش غبار و گازها در شکل گیری سیارات و ستارگان و تکامل کهکشان ها به شمار آید.

با استفاده از HIFI دانشمندان توانستند در DR21 کربن یونیزه، مونواکسید کربن و آب را مشاهده نمایند. خطوط مولکولی متفاوت به دست آمده اطلاعات بیشتری در درک کاملتر آنچه درحال اتفاق است به ما می دهد.

کیفیت بالای اولین مشاهدات، دید جدید و وسیعی در روند تشکیل ستارگان برایمان فراهم می آورد.

 

 

تمرکز PACS بر روی چشم گربه

اولین رصد PACS (اسپکترومتر و دوربین نورسنج) در 23 ژوئن انجام گرفت.

اولین هدف آن یک ستاره روبه مرگ معروف به  «سحاب چشم گربه» (Cat’s eye Nebula) بود که توسط ویلیام هرشیل در 1789 کشف گردید. این سحابی یا ستاره ابری حاوی قشر پیچیده ای از گاز می باشد که از یک ستاره رو به مرگ به وجود آمده. ستارگان در حال مرگ از طریق غنی سازی محیط های بین ستاره ای با عناصر شیمیایی سنگین سحاب های ویژه ای خلق می کنند. اما چگونه یک ستاره کروی چنین سحاب پیچیده ای تولید می کند؟

برای پاسخ به این سوال باید از نزدیک ستاره به روند آن نگاه کنیم، جایی که مواد خارج شدند.

با کمک اسپکترومتر(طیف سنج)PACS برای اولین بار امکان تصویر برداری به صورت خطوط طیفی امکان پذیر شد و قادر خواهیم بود ببینیم باد حاصله از ستاره چگونه یک سحاب یا ستاره ابری را در سه بعد شکل می دهد. PACS برای بررسی چشم گربه مورد استفاده قرار گرفت. با این روش ترکیب و وضعیت اجرام آسمانی در طول موج های مشخصی به دقت ثبت خواهد شد. با اولین تصاویر نوری،در واقع هرشیل در حال انجام فاز تحقیقی است، در فازی که بر روی تجهیزات آن تست های بیشتری انجام می گیرد تا تنظیم شوند. این فاز تا اواخر نوامبر به طول خواهد کشید و پس از آن عملیات در فاز علمی معمولی شروع خواهد شد. این تصاویر بیان کننده این مطلب است که هنوز علوم زیادی وجود دارد تا به دنبال آن بگردیم.

 

منبع : سایت نجوم ایران

ترجمه نعیمه موحدی از سایت رسمی ناسا