اخبار برگزیده عناوین برگزیده خبری تازه هایی از اتمسفر تیتان


تازه هایی از اتمسفر تیتان

یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه هاواییی در مانوآ (Mānoa)به رهبری رالف کیزر(Ralf Kaiser)، شیمی فیزیکدان از دانشگاه هاوایی، روندهای شیمیایی اتمسفر نارنجی-قهوه ای رنگ تیتان (قمر زحل) را روشن ساخت.

در منظومه شمسی تیتان تنها جسم نزدیک به زمین و زهره است که دارای سطحی جامد و اتمسفری ضخیم می باشد. این تیم به طور همزمان آزمایشاتی را به تقلید از واکنش های شیمیایی در اتمسفر تیتان انحام داد. این کار را با استفاده از تابش های مولکولی متقاطع انجام گرفت. در این پروژه نتیجه یک برخورد مشخص بین دو ملکول قابل پیگیری است.

متخصصین تیم نشان دادند که تری استیلن در اثر برخورد یک رادیکال اتیلن و یک مولکول دی استیلن شکل می گیرد. یک رادیکال اتیلن در اتمسفر تیتان در اثر تجزیه نوری (Photodissociation) استیلن با نور ماوراء بنفش به وجود می آید. تجزیه نوری پروسه ای است که در آن یک ترکیب شیمیایی توسط فوتون های نوری شکسته می شود.

 

دنی لیانگ (Danie Liang) و یاک یانگ (Yuk Yung) نیز آزمایشاتی را در این زمینه انجام دادند.

از تمام داده های به دست آمده چنین استنباط می شود که احتمالاً تری استیلن به عنوان ساختاری جهت ساخت پلی ین های (polyynes) دراز و پیچیده تر و تولید پیشتازهایی برای لایه های آئروسلی اتمسفر مه آلود و در حال چرخش تیتان عمل کند. 

 

این مطالعه برای اولین بار تطابق مطالعات تئوری و عملی آزمایشاهی را به طور روشن نشان داد و توانست بر روی مشکلات حل نشده چندین دهه گذشته در مورد فهم منشاء و تکامل شیمیایی منظومه شمسی نور امیدی بتاباند.

محققان امیدوارند بتوانند رازهای دریاچه های اتان از بین رفته در سطح تیتان را  کشف نمایند. این دریاچه ها حدود نیم قرن وجود داشته ولی در ماموریت کاسینی-هیوجنز (Cassini-Huygens) دیده نشد.

 

در آینده این تیم تحقیقاتی نتایج به دست آمده را با رصدهای زمینی انجام گرفته از اتمسفر زحل ترکیب خواهد نمود.

در حال حاضر آلن توکاناگا (Alan Tokunaga) و هنری رو (Henry Roe) با استفاده از تجهیزات تلسکوپ مادون قرمز ناسا بر روی قله برفی مائوناکیا (Mauna Kea) در حال جمع آوری اطلاعات رصدی هستند.

 

منبع : سایت نجوم ایران

ترجمه نعیمه موحدی از سایت رسمی ناسا