گالری تصاویر نجومی

حتماً شما هم از جمله دوستداران تصاویر زیبای نجومی و عکس های آسمان شب هستید. اگر اینطور است سری به گالری های عکس سایت نجوم ایران بزنید. چندین هزار عکس جدید نجومی و تصاویر بسیار زیبای آسمان شب به این گالری ها اضافه شده است. در ادامه این مطلب لینک ورود به هریک از گالری ها قرار داده شده است.

این مجموعه ها شامل تصاویر واقعی و عکس های گرافیکی مختلف با کیفیت بسیار بالا می باشند. عکس هایی از فضا، آسمان شب، ستارگان و سیارات، کهکشان ها، فضانوردان، تلسکوپ ها، حیات فرا زمینی، مناظر بسیار زیبای طبیعی، رویدادهای نجومی، سیارات و منظومه هایی خارجی، بلاهای آسمانی، ایده های ذهنی، تخیلی و گرافیکی از آسمان و کیهان،... بخش هایی از تصاویر موجود در این گالری ها هستند. امیدواریم از تماشای آنها لذت ببرید.

 

 

گالری 56

 ( 49 عکس )

گالری 55

 ( 601 عکس )

گالری 54

 ( 621 عکس )

گالری 53

 ( 59 عکس )

گالری 52

 (  61 عکس )

گالری 51

 ( 26 عکس )

گالری 50

 ( 400 عکس )

گالری 49

 ( 80 عکس )

گالری 48

 ( 180 عکس )

گالری 47

 ( 100 عکس )

گالری 46

 ( 96 عکس )

گالری 45

 ( 78 عکس )

گالری 44

 ( 58 عکس )

گالری 43

 ( 50 عکس )

گالری 42

 ( 33 عکس )

گالری 41

 ( 152 عکس )

گالری 40

 ( 85 عکس )

گالری 39

 ( 80 عکس )

گالری 38

 ( 80 عکس )

گالری 37

 ( 80 عکس )

گالری 36

 ( 80 عکس )

گالری 35

 ( 80 عکس )

گالری 34

 ( 80 عکس )

گالری 33

 ( 80 عکس )

گالری 32

 ( 80 عکس )

گالری 31

 ( 59 عکس )

گالری 30

 ( 44 عکس )

گالری 29

 ( 42 عکس )

گالری 28

 ( 42 عکس )

گالری 27

 ( 40 عکس )

گالری 26

 ( 33 عکس )

گالری 25

 ( 30 عکس )

گالری 24

 ( 30 عکس )

گالری 23

 ( 30 عکس )

گالری 22

 ( 30 عکس )

گالری 21

 ( 30 عکس )

گالری 20

 ( 31 عکس )

گالری 19

 ( 24 عکس )

گالری 18

 ( 26 عکس )

گالری 17

 ( 24 عکس )

گالری 16

 ( 254 عکس )

گالری 15

 ( 493 عکس )

گالری 14

 ( 422 عکس )

گالری 13

 ( 326 عکس )

گالری 12

 ( 374 عکس )

گالری 11

 ( 273 عکس )

گالری 10

 ( 408 عکس )

گالری 9

 ( 258 عکس )

گالری 8

 ( 484 عکس )

گالری 7

 ( 492 عکس )

گالری 6

 ( 40 عکس )

گالری 5

 ( 206 عکس )

گالری 4

 ( 210 عکس )

گالری 3

 ( 186 عکس )

گالری 2

 ( 99 عکس )

گالری فضانوردان

 ( 198 عکس )

گالری مریخ

 ( 102 عکس )

گالری 1

 ( 65 عکس )

گالری منظومه شمسی

 ( 200 عکس )

گالری شاتل و سفینه ها

 ( 276 عکس )

 

گالری تلسکوپ هابل

 ( 132 عکس )

گالری از سایر عکس ها

 ( 138 عکس )

گالری ماه

 ( 114 عکس )

 

 

منبع : سایت نجوم ایران

گردآوری و تنظیم از شیوا خسروی