مقالات زحل


مهاجرت مشتری و زحل

وقتی مریخ و مشتری در چهار میلیارد سال قبل به محل امروزی شان مهاجرت کردند، زخم یا اثراتی بر چهره کمربند سیارک ها از خود به جا گذاشته اند که تا امروز دیده می شود.این شواهد توسط دو دانشمند از دانشگاه اریزونا در توسکانی در شماره این هفته مجله طبیعت آشکار شده است.از مدتها قبل مشخص شده که
ادامه مطلب ...
 

تیتان زیباترین و بزرگنرین قمر

تیتان زیباترین و بزرگنرین قمر زحل است. زیرا این قمر به اندازه کافی پر جرم و سرد است که این شرایط باعث شده که جو خود را در طی مدت طولانی حفظ کند.

جو این قمر غول پیکر از هیدروژن، اکسیژن، کربن، نیتروژن تشکیل شده است که این عنصر میتواند برای مجودات زنده و تک سلولی محیطی مناسب باشد. ترکیبات جو تیتان را فضاپیمای ویجر با عبور از نزدیکی این قمر کشف کرد و جالب ترین موضوع برای دانشمند این بود که جزء تشکیل دهنده عمده جو نیتروژن و متان به مقدار ناچیز در آن وجود دارد.

ادامه مطلب ...
 

سیاره زحل


زحل بعد از سیاره مشتری بزرگترین سیاره در منظومه شمسی می باشد. این سیاره دارای هفت حلقه مسطح به دور خود است. این هفت حلقه در واقع شامل تعداد زیادی حلقه های باریک که با ذرات یخی درست شده اند، می باشند. این حلقه ها زحل را به یکی از زیباترین اجرام آسمان در منظومه شمسی تبدیل کرده اند. به جز زحل، سیارات مشتری، نپتون و اورانوس نیز دارای حلقه هایی می باشند که نسبت به حلقه های زحل بسیار کم نورترند.قطر زحل در استوا 120.540 کیلومتر، تقریبا 10 برابر قطر زمین است. این سیاره از زمین با چشم غیر مسلح قابل رویت است البته حلقه های آن دیده نمی شوند. زحل آخرین سیاره ای بود که ستاره شناسان باستان موفق به کشف آن شده بودند. این سیاره به مناسبت خدای کشاورزی رومیان، ساتورن نام گرفت.

 

ادامه مطلب ...