فیلم و انیمیشن آخرین ماموریت به هابل کارآموزی سرنشینان HST در ناسا


کارآموزی سرنشینان HST در ناسا

کوین متیو Kevin Matthews

صبح به خیر دوستان! کاری که امروز قرار است وقتی به محل رسیدیم انجام دهیم این است که FGS را مرور کنیم.

اسکات آلتما Scott Altman: فرمانده عملیات

بسیار خوب، به Goddard آمدیم به خاطر این که تجهیزات واقعی در اینجاست. شما می دانید ما می توانیم وارد cleanroom شویم و با تجهیزات علمی دقیق کار کنیم،. تجهیزاتی که قرار است در فضا با آنها کار کنیم.

 

اندرو فستال Andrew Feustal: متخصص

داریم برای 14 می رویم یا برای 16؟

 

میشل ماسیمینو Michael Massimino: متخصص، فضانورد EVA

برنامه شما 22 است.

 

اسکات آلتما Scott Altman: فرمانده عملیات

به علاوه شما در اینجا همه منابع را در اختیار دارید، همراه با همه کسانی که تجهیزات را طراحی کردند و آن ها را ساختند. بنابراین اگر سوالی مثل " این چطور کار می کند یا این وسیله این طور کار می کند" برایتان پیش آمد کارشناسان تکنیکی اینجا حضور دارند تا با این سوال ها پاسخ دهند.

 

میشل ماسیمینو Michael Massimino: متخصص،

وقتی چراغ ها خاموش شد، دوتای دیگر روشن میشود پس از آن پایین بیایید، تصویر خودتا را خواهید دید.

 

اسکات آلتما Scott Altman: فرمانده عملیات

خیلی هیجان انگیز است وقتی برای اولین بار وسیله پروازتان را لمس می کنید و می دانید که این وسیله همان چیزی است که قرار است در تلسکوپ قرا گیرد و در حین پرواز مشاهدات را امکان پذیر سازد.


 

برای دانلود ویدئو اینجا کلیک کنید

منبع: www.noojum.com

ترجمه شده از سایت رسمی ناسا توسط نعیمه موحدی