فیلم و انیمیشن آخرین ماموریت به هابل


دوربین وسیع الطیف 3 – در امتداد رویای هابل

این دوربین یکی از ابزارهای جدید تلسکوپ فضایی هابل می باشد. این دوربین دارای قدرتی معادل 10 برابر دوربین های پیشین می باشد. در ادامه ویدئوی مربوط به دوربین را به همراه متن ترجمه شده گفتگوی بین برخی از مسئولین ارشد این پروژه می توانید ببیند.

ادامه مطلب ...
 

کارآموزی سرنشینان HST در ناسا

کوین متیو Kevin Matthews

صبح به خیر دوستان! کاری که امروز قرار است وقتی به محل رسیدیم انجام دهیم این است که FGS را مرور کنیم.

اسکات آلتما Scott Altman: فرمانده عملیات

بسیار خوب، به Goddard آمدیم به خاطر این که تجهیزات واقعی در اینجاست. شما می دانید ما می توانیم وارد cleanroom شویم و با تجهیزات علمی دقیق کار کنیم،. تجهیزاتی که قرار است در فضا با آنها کار کنیم.

ادامه مطلب ...