سایر ابزارهای نجوم


ابزارهای نجوم

ابزار نجومی: موقعیت اقمار سیاره مشتری

این ابزار موقعیت 4 قمر بزرگ سیاره مشتری که برای اولین توسط گالیله کشف شده و به قمرهای گالیله ای مشهورند را نمایش می دهد. 

آخرین بروز رسانی ( پنجشنبه, 26 مرداد 1391 ساعت 10:35 ) ادامه مطلب ...
 

ابزار نجومی: زمان طلوع و غروب خورشید

این ابزار زمان طلوع و غروب خورشید را در هر نقطه از کره زمین بر اساس تاریخ تعیین شده توسط شما محاسبه می کند.

آخرین بروز رسانی ( پنجشنبه, 26 مرداد 1391 ساعت 10:34 ) ادامه مطلب ...
 

ابزار نجومی: زاویه حلقه های زحل

این ابزار زاویه حلقه های سیاره زحل را بر اساس تاریخ تعیین شده توسط شما محاسبه نموده و به زیبایی در تصویر نمایش می دهد. 

آخرین بروز رسانی ( پنجشنبه, 26 مرداد 1391 ساعت 10:36 ) ادامه مطلب ...
 

ابزار نجومی: فاز و موقعیت ماه

این ابزار فاز و وضعیت رویت کره ماه را بر اساس تارخ و زمان تعیین شده محاسبه و تصویر دقیقی از کره ماه را در این حالت نمایش می دهد.

آخرین بروز رسانی ( پنجشنبه, 26 مرداد 1391 ساعت 10:35 ) ادامه مطلب ...
 

ابزار نجومی: اطلاعات دنباله دار های دوره ای

این ابزار جزئیات، موقعیت و قدر محاسبه شده از دنباله دارهای دوره ای و شماره گذاری شده را در تاریخ تعیین شده توسط کاربر نمایش می دهد. (یک دنباله دار دوره ای، دنباله داری است، که در مداری نزدیک به زمین در فواصل زمانی منظمی در حال چرخیدن است.)

آخرین بروز رسانی ( پنجشنبه, 26 مرداد 1391 ساعت 10:35 ) ادامه مطلب ...
 
صفحه 2 از 8