عکس های جدید مریخ

چند روزی از فرود موفقیت آمیز مریخ نورد "کنجکاوی" گذشته است. تقریباً به هر کجای اینترنت که سری می زنید، به هر شبکه تلویزیونی که نگاه می کنید و یا به هر موج رادیویی که گوش می دهید، شخصی درباره نشست موفقت آمیز مریخ نورد ناسا حرف می زند. پایان "هفت دقیقه وحشت"، یکی از چالش برانگیزترین فرودها بر سطح سیاره ای دیگر. اما این پایان، تازه آغاز ماجراست. حال زمان شروع بخش اصلی ماموریت و جستجو برای حیات در مریخ است. پس با ما همراه باشید تا از آخرین اخبار مریخ مطلع گردید...

در ادامه این مطلب جدیدترین عکس های ارسالی مریخ نورد "کنجکاوی" را می بینید. با توجه به تعداد بالای عکس هایی که در روزهای آینده نیز ارسال خواهند شد، بجای ایجاد تاپیک جدید برای هر عکس، کلیه عکس ها را در همین مقاله قرار خواهیم داد. این امر از لحاظ ایجاد مبحثی جامع است که کلیه تصاویر جدید مریخ را پوشش دهد و بدین ترتیب از پراکندگی عکس ها در مطالب مختلف جلوگیری خواهیم نمود. امیدواریم از دیدن عکس های جدید مریخ لذت ببرید...

 

 

برای مشاهده عکس های بروزرسانی شده و جدید مریخ اینجا کلیک کنید

 

 


mars-photos

Curiosity's First Arm Extension, Full Resolution

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Making Tracks on Mars

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Rover Takes Its First 'Steps'

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

After the Laser Shots

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Zapping Rocks Exposed by the Sky Crane's Thrusters

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Coronation's Chemicals

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Laser Plasmas on Earth and Mars

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Wiggle in the Gravel

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Part of Curiosity's Outstretched Arm, Full-Resolution

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

End of Curiosity's Extended Arm, Full-Resolution

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Curiosity Blasts Ground with Neutrons

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Laying the Groundwork for Curiosity's DAN

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Location of DAN on Curiosity

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Weather Sensors from Spain on Mars Rover Curiosity

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

First Pressure Readings on Mars

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Sample Weather Report

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Curiosity Extends Arm for First Time on Mars

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

The Heights of Mount Sharp

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

First Laser-Zapped Rock on Mars

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

All Around Curiosity

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Glenelg Intrigue

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Martian Treasure Map

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Still Life with Rover

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Naming the Scour Marks

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Goulburn Scour Mark

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Head of Mast on Mars Rover Curiosity

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

The Promised Land

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Readying CheamCam

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Curiosity's First Rock Star

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Curiosity's First Rock Star, Up-Close

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

A Whole New World for Curiosity

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Curiosity in Exaggerated Color

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Curiosity Cradled by Gale Crater

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Destination Mount Sharp

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

First Hi-Res Color Mosaic of Curiosity's Mastcam Images

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 


mars-photos

Wall of Gale Crater

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Destination Mount Sharp

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Exposed by Rocket Engine Blasts

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Now You See an Impact Plume, Now You Don't

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Inspecting Curiosity's Descent Stage Crash Site

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Witnessing the Descent Stage Crash?

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Traces of Landing

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Hitting the Marks

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Mars Weather Map, Aug. 5

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Guided Tour of Curiosity's Martian Landing

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Zeroing in on Rover's Landing Site

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Landing Accuracy on Mars: A Historical Perspective

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Curiosity's Quad

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

A Set of Blast Marks in Color, Right Side

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Mount Sharp on the Horizon

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Gale Crater Vista, in Glorious Color

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

A Clear Look at the Rover Deck

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Checking out the Rover Deck in Full Resolution

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Crisp View from Inside Gale Crater

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Rocket Thrusters Expose Bedrock

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Curiosity's New Home

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Curiosity's Heat Shield in Detail

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Before and After Curiosity's Touchdown

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Ballasts Hitting the Surface, Close-Up

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Ballasts Hitting the Surface, Close-Up, Unannotated

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Gravel-Covered Martian Surface

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

A Better Look of the Martian Surface

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Curiosity Looks Away from the Sun

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Curiosity Takes It All In

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Rover's Self Portrait

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Curiosity's First Radiation Measurements on Mars

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Nailing Down Curiosity's Landing Site

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Curiosity's Landscape Portrait in Context

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

3-D View from the Front of Curiosity

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Clear Views on Mars

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

3-D View from Behind Curiosity

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

3-D View from the Front of Curiosity

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Scene of a Martian Landing

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Final Resting Spot for Curiosity's Heat Shield

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Evidence of a Job Well Done

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Signs of the Sky Crane's Impact

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Curiosity Spotted!

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Narrowing in on Curiosity's Landing Site

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Curiosity's First Color Image of the Martian Landscape

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Curiosity's Early Views of Mars

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Curiosity's Heat Shield in View

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Behold Mount Sharp!

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Curiosity Spotted on Parachute by Orbiter

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Curiosity Sails to Mars as Heat Shield Falls Away

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Looking Back at the Crater Rim

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Curiosity Flying Over Mars

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Curiosity Spotted on Parachute by Orbiter

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Curiosity's Rear View, Annotated

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Geological Diversity at Curiosity's Landing Site

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Revised Landing Target for Mars Rover Curiosity

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Altered Landing Target in Gale Crater, Mars

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Destination Gale Crater in August 2012

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Curiosity - Robot Geologist and Chemist in One!

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Watching Test Drives in California for Rover Mission to Mars

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Test Rover Aids Preparations in California for Curiosity Rover on Mars

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Testing Precision of Movement of Curiosity's Robotic Arm

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Calibration Target on Curiosity for Camera on Rover's Arm

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Full-Scale Image of MAHLI Calibration Target

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

MAHLI Calibration Target in Ultraviolet Light

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Calibration Target as Seen by Mars Hand Lens Imager

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Lincoln Cent on Mars Rover

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Contact Instrument Calibration Targets on Mars Rover Curiosity

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Three Generations in Mars Yard, High Viewpoint

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Three Generations of Rovers with Crouching Engineers

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Fish-eye View in 3D

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

NASA's Curiosity Rover in Profile

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Curiosity Bound for Mars

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


mars-photos

Mars Science Laboratory Launches

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید.

 

 


 

 

منبع : سایت نجوم ایران

شیوا خسروی / ناسا