معرفی و دانلود نرم افزار


نرم افزار DeepSkyStacker

نرم افزاری رایگان برای عکاسان نجومی که برای ساده سازی تمام مراحل پیش پردازش تصاویر اعماق آسمان مورد استقاده قرار می گیرد. این نرم افزار به طور ویژه برای فایلهای خام DSLRها مورد استفاده قرار میگیرد اگرچه فایل های TIFF,  JPEG, BMPو PNGنیز در آن پشتیبانی شده است.

ادامه مطلب ...
 

نرم افزار DeepSky Free

اين برنامه نسخه رايگان نرم افزار DeepSky Astronomy  است.

ادامه مطلب ...
 

نرم افزار DeskMoony

این نرم افزار فاز فعلي ماه را محاسبه ميكند و آنرا به زيبايي به تصوير ميكشد.

ادامه مطلب ...
 

نرم افزار Deep Sky Database

یک منبع اينترنتي آنلاین براي ساختن ليستهاي رصدِ سفارشی.

ادامه مطلب ...
 

نرم افزار Desktop Lunar Calendar

اين نرم افزار یک تقويم ساده ، جذاب و با کاربری آسان است كه در هر نقطه اي از دنيا با دقت بالا عمل ميكند.

ادامه مطلب ...
 

نرم افزار Desktop Universe by Main-Sequence Software

اين نرم افزار حاصل آميختن اطلس ستاره اي تمام رنگي با يك افلاك نما است.

ادامه مطلب ...
 

نرم افزار DeepSky

نرم افزار رصد، مشاهده و برنامه ریزی برای رصدگران. كنترل تلسكوپ، ثبت گزارش های روزانه و پنل های كنترل

ادامه مطلب ...
 

نرم افزار DesignerSky

افلاك نمايي با چارت های ستاره ای و نقشه های آسمان 

ادامه مطلب ...
 

نرم افزار Dan’s Astronomy Software

نرم افزاری که اطلاعات جامع و نیر برنامه های مرتبط با مشتري، زحل و كسوفهاي ستاره هاي دوتایی را در اختیار شما قرار میدهد.

ادامه مطلب ...
 

نرم افزار CoolSky

شبيه ساز آسمان براي منجمان آماتور كه از تكنولوژي OpenGL  استفاده ميكند.

ادامه مطلب ...
 

نرم افزار Coeli–Stella 2000

افلاك نماي ويندوز همراه با گزارش روزانه، كنترل تلسكوپ و 3 مرجع جامع دايره المعارفي

ادامه مطلب ...
 
صفحه 12 از 19