کتاب و نرم افزار نرم افزارهای کاربردی نرم افزار Desktop Universe by Main-Sequence Software


نرم افزار Desktop Universe by Main-Sequence Software

اين نرم افزار حاصل آميختن اطلس ستاره اي تمام رنگي با يك افلاك نما است.

 

منبع : سایت نجوم ایران