نرم افزار AstroMist

برنامه اي براي سيستم عامل PALM  كه به شما كمك ميكند مراحل مشاهدات خود را مديريت كنيد.

 

منبع : سایت نجوم ایران