نرم افزار Virtual Lunar Atlas

اطلس تصاویر و نقشه های کره ماه براي ويندوز

 

منبع : سایت نجوم ایران