نرم افزار SkyORB VR

نرم افزاری شامل پرواز مجازی زنده و شبيه ساز فضا همراه با تقويم نجومي.

 

منبع : سایت نجوم ایران