نرم افزار AstroArt

این نرم افزار پردازنده و تدوينگری قدرتمند براي عكسهاي فضايي است.

 

منبع : سایت نجوم ایران