نرم افزار WinJupos

پايگاه داده اي براي مكان يابي اجزاي روي سياره ها، ماه و خورشيد.

 

منبع : سایت نجوم ایران