کتاب و نرم افزار نرم افزارهای کاربردی نرم افزار ATC Advanced Telescope Control


نرم افزار ATC Advanced Telescope Control

نرم افزار كنترلر تلسكوپ و جستجوگر خودكار سوپرنوا ها.

 

منبع : سایت نجوم ایران