نرم افزار Alcyone Ephemeris

تقويم نجومي كه از سال 3000 پيش از ميلاد مسيح تا 3500 بعد از ميلاد مسيح را پوشش ميدهد. همچنین مكانها را بر اساس سيستم خورشيد محوري و زمين محوري و ... محاسبه ميكند.

 

منبع : سایت نجوم ایران