نرم افزار AstroFly

هدف اصلي اين برنامه اين است كه مدلي سه بعدي از كهكشان راه شيري ما را بر روي صفحه رايانه شخصي ارائه دهد.اين مدل ها بر اساس كاتالوگهاي برجسته هيپاراكوس و تيكو هستند.

 

منبع : سایت نجوم ایران