کتاب و نرم افزار نرم افزارهای کاربردی نرم افزار Power Age Sky Simulator


نرم افزار Power Age Sky Simulator

نرم افزار آسمان نمایی كه در واقع تعبيري گرافيكي از آسمان است.

 

منبع : سایت نجوم ایران