نرم افزار EarthDesk

این نرم افزار نمایی از كره زمين در لحضه کنونی و با جزئيات مختلف مانند طلوع آفتاب، مهتاب، ابرها و... به صفحه کامپیوتر شما خواهد آورد.

 

منبع : سایت نجوم ایران