نرم افزار Maxclock 3.1

این نرم افزار ساعتی با دقت بسيار بالاست كه زمان نجومي ،زمان شمسي ،معادله زمان، تاريخ ژولين ،مختصات استوايي و خسوف/كسوف خورشيد را نشان ميدهد.

 

منبع : سایت نجوم ایران