نرم افزار Observation Manager

یک نرم افزار رایگان رصدی که به اخترشناسان امکان ثبت وقایع رصدی را در فرمت XML میدهد و COMAST خوانده می شود.

 

منبع : سایت نجوم ایران