نرم افزار K3CCD Tools

برنامه پردازش تصاوير يا منظم كردن آنها براي استفاده از دوربين هاي عكاسي يا فيلم برداري سي سي دي.

 

منبع : سایت نجوم ایران