نرم افزار Best Pair

نرم افزاري براي انتخاب كردن مناسب ترين جفت ستاره براي هم ترازي با دوربين هاي Meade & Celestron

 

منبع : سایت نجوم ایران