کتاب و نرم افزار نرم افزارهای کاربردی نرم افزار Lunar Globe: the Virtual Museum of Lunar Vehicles


نرم افزار Lunar Globe: the Virtual Museum of Lunar Vehicles

در این نرم افزار قادر خواهید بود تا كره ماه و نحوه شكل گيري آن و ديگر اجرام را بدون تلسكوپ مورد ارزيابي قرار دهيد.

 

منبع : سایت نجوم ایران