کتاب و نرم افزار نرم افزارهای کاربردی نرم افزار RTGUI: Real-Time Interactive Astronomy


نرم افزار RTGUI: Real-Time Interactive Astronomy

برنامه كنترل تلسكوپ با امكاناتي مثل رديابي مداوم سياره ها، اجرام اعماق فضا و ستاره هاي درخشان

 

منبع : سایت نجوم ایران