نرم افزار Cartes du ciel

اطلس رايگان آسمان براي ويندوز كه دسترسي به فهرستها و عكسهاي اجرام اسماني را فراهم ميكند.

 

منبع : سایت نجوم ایران