نرم افزار Luna View 2000

نام نقاط تاريك روي سطح ماه، نام دهانه هاي كوه ها و نقشه هاي مربوط به ماه همراه با متنهاي توضيح دهنده فقط با يك كليك!

در حاليكه وضعيت فعلي ماه را بر روي مونيتور خود ميبينيد، ميتوانيد طلوع يا غروب ماه را از ميان تعدادي از پايتخت هاي كشورهاي جهان مشاهده كنيد.

همچنين يك بانك اطلاعاتي دقيق نيز درباره اجزاي روي سطح ماه و تاريخچه نام هاي آنها در اين نرم افزار وجود دارد.

 

منبع : سایت نجوم ایران