نرم افزار Astro

نرم افزار نجوم به زبان فرانسوي كه بيشتر مورد استفاده دارندگان "دابسون" ميباشد.

 

منبع : سایت نجوم ایران