نرم افزار Minor Planet Observer

نرم افزاری که امکان تحلیل، شناسایی و رصد سریع سیارک ها و سیارات کوچک را در اختیار رصدگران قرار میدهد.

 

منبع : سایت نجوم ایران