نرم افزار EFECALC

اين برنامه محاسبات مربوط به پديده هاي نجومي را انجام ميدهد. علاوه بر اين برنامه قادر به محاسبه موقعیت، ساعات طلوع و غروب خورشید، ماه، سیارات، ستارگان، خسوف ها، كسوف ها و فازهای آنها می باشد. 

 

منبع : سایت نجوم ایران