نرم افزار JupView PPC

این نرم افزار مكان ماهواره هاي اطراف سیاره مشتري، لكه بزرگ سرخ رنگ مشتری و نقشه اي از پستي بلندي هاي روي این سیاره را در اختیار شما می گذارد.

 

منبع : سایت نجوم ایران