کتاب و نرم افزار نرم افزارهای کاربردی نرم افزار Astronomer’s Digital Clock


نرم افزار Astronomer’s Digital Clock

این نرم افزار ساعت، تاريخ و تقويم ژولين را نشان ميدهد.

 

منبع : سایت نجوم ایران