کتاب و نرم افزار نرم افزارهای کاربردی نرم افزار Earth Centered Universe Pro v4


نرم افزار Earth Centered Universe Pro v4

نرم افزار افلاك نما و برنامه كنترل تلسكوپ كه دارای قابلیت پیشرفته گوناگونی می باشد و بر اساس احتياجات منجمان آماتور و حرفه ای طراحی شده است.

 

منبع : سایت نجوم ایران