نرم افزار RSI New Moon

نرم افزاری آموزشی ستاره شناسی با کاربری آسان براي دانش آموزان دوره راهنمايي تا دانشگاه. همراه با تصاوير 3بعدي از فازهاي ماه و منظومه شمسي و ...

 

منبع : سایت نجوم ایران