نرم افزار Stella Navigator

نرم افزار برجسته نجومی و آسمان شب. این نرم افزار یک شبیه ساز کامل با امکانات بالا در عرصه ستاره شناسی است. شامل بخش های مختلف از جمله دایرة المعارف نجومی،  داده های مختلف از اجرام آسمانی، پرواز مجازی در فضا و نفشه های گوناگون از ستارگان و آسمان شب.

 

منبع : سایت نجوم ایران