کتاب و نرم افزار نرم افزارهای کاربردی نرم افزار Eclipse Finder for S60 Devices


نرم افزار Eclipse Finder for S60 Devices

نرم افزار نجومی که براي دستگاههاي MIDP 2.0  طراحی شده و ميتواند جزئيات مربوط به هر پديده كسوف يا خسوف را با دقت بسيار بالا محاسبه كند.

 

منبع : سایت نجوم ایران