نرم افزار Planetenprogramm

یک نرم افزار افلاک نمای بسیار خوب، راه حلی برای مشکلات رصدگران ، معرفی آسمان شب، ارائه چارت ستارگان  و سیارات در مدل سه بعدی

 

منبع : سایت نجوم ایران