نرم افزار Voyager 4

هفت طبقه آسمان را از هر جاي كره زمين يا خارج از منظومه شمسي  در رايانه خود ببينيد.

 

منبع : سایت نجوم ایران