نرم افزار Cadet

نرم افزار پردازش تصاوير. اختصاصا براي تصويرهاي نجومي با فرمتهاي FITS,  Bitmap ، JPEG  مورد استفاده قرار می گیرد.

 

منبع : سایت نجوم ایران