نرم افزار MPL3D Solar System

با این نرم افزار میتوانید در يك مدل شبيه سازي شده 3بعدي از منظومه شمسي و هزاران جرم واقعي خارج از منظومه شمسي گردش كنيد.

 

منبع : سایت نجوم ایران